fbpx

Тракийски танци

ΘΡΑΚΗ/THRAKI – ТРАКИЯ

Това са областите: Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη/Еврос, Родопи и Ксанти

От древността името на траките е тясно свързано с изкуството на музиката. Омир казва, че култът към Музите тръгва от Тракия и според Стравон траките са пренесли музиката навсякъде. И в по-новите времена траките ги характеризира тяхната обич към музиката, тяхната способност да откриват нови музикални пътища. Големият тракийски даскал и певец, Хронис Айдонидис казва: “Музиката на Тракия и най-много на източната, е тясно свързана с византийската”. По-специално, музиката на Източна Тракия е весела, по мелодична и прилича на тази от Мала Азия и още повече на Константинополска, която също е със силно византийско влияние.

Западна Тракия също има византийски елементи но много по-малко, тьй като има повече балкански елементи. Точно това е причината, поради която тази музика е силно диференцирана от тази на останалата страна. В западнотракйската музика има по оживени, бързи танци. Музиката от Северна Тракия има още повече балканско влияние, където заедно с византийското влияние се отличава със спецификата на звуковете в сравнение с музиката от останалата част на Гърция. Богати ритми, голямо разнообразие. Това се изразява в танците като Зонарадикос/Ζωναράδικος, Мантилатос/Μαντηλάτος, Сигатистос/Συγκαθιστός, Хасапикос/Χασάπικος, Карсиламас/Καρσιλαμάς, Гайтани/Γαϊτάνι, Тремулиастос/Τρεμουλιαστός, Байнтушка/Μπαϊντούσκα, Подараки/Ποδαράκι и пр.

Отново според големия учител Харис Айдонидис, “различията и богатсвото на тракийската музика се дължи на географското положение на Тракия, защото свързва два континента и различни цивилизации. Местните и специфичните нюанси на всяко племе което живее в Тракия, византийската музика и балканските цветове създават една много интересна и колоритна мозайка. Същото важи и за танцовите мотиви.