fbpx

Критски танци

ΚΡΗΤΗ

Остров Крит. Най-южният и най-големият остров на източното средиземноморие.

Области: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, ΛασήθιХаниа, Ретимно, Ираклио, Ласити Πεντοζάλι

В Крит се говори, че за първи път се е танцувал о πυρρίχιος χορός – военният танц. Когато кажем Крит, първата танцувална асоциация е πεντοζάλι/пентозали. Този танц има история, свързана с войната – по-точно с войната срещу турците. Причина за създаването му става Йоанис Даскалоянис и неговите капитани, а изпълнението е на много известния музикант Стефанос Триандафилакис (по прякор Киорос). Танцът е създаден в навечерието на петото въстание срещу турците (10 окт 1769). Даскалоянис изпраща на Киоро писмо, в което му пише да дойде в Анополи да изсвири петата стъпка (να μας παίξεις τον πέμπτο ζάλο). Всъщност това означавало да дойде да композира военния танц (πυρρίχιος χορός), тъй като се подготвя петото въстание. И така Киорос композирал музиката за новия боен танц, който има 12 мелодии, защото 12 били предводителите на въстанието. Бърз, мъжки танц, при който има силни удари с краката по земята (πατιές) и това е бил танцът, който вдъхновявал мъжете да воюват. Захватът е за рамената, това символизира взаимната подкрепа и доверието. Танц с много силен, бунтовнически, геройски характер.

Сиганос (Σιγανός) – Това е много бавен танц. Музиката е бавна. Под съпровода на тази музика се пеят мандинади (μαντινάδες – мандинадес) – петнадесетрсичкови двустишия. Танцуващите, дори и да нямат съответните гласови дадености, започва всеки под ред да пее своята мандинада. Танцьорът изпява мандинадата и другите я повтарят. Мандинадите винаги се пеят на фона на критска лира (κρητική λύρα – критики лира), танцьорите са в кръг, а свирещият на лира – по средата. Критяните много лесно и спонтанно създават мандинади. Има сатирични, любовни, изгнанически мандинади… По време на танца влюбеният намирал възможност чрез мандинада да признае любовта си на любимата, или болката, радостта си, дори гнева си. Ставало е едно поетическо състезание μαντιναδομαχία – мандинадомахия), където много често се карали с мандинади, а победителят бил този, който винаги успявал да отговори на своя противник с нова, негова, току що измислена мандинада.

Бързите танци на Крит – Пентозалис, Суста, Малевизиотис или Кастринос, Пидихтос – идват от древните танци Пирихиос – тоест военни учения и спомен от танца на Куритес, които според митологията удряли ритмично краката си в земята и едновременно с това удряли щитовете и мечовете си, с цел да прикрият плача на новородения Зевс, за да не го чуе баща му Кронос и да го убие. Пирихиос на Крит е пряко свързан с понтийския Пирихиос, тьй като Милитос е бил критска колония, а много понтийци от Северна Гърция се настанили в Крит с армията на византиеца Никифорос Фокас. В критската музика има известно влияние от венецианците, тьй като Крит е бил 400 години под Венецианско господство.

Други танци: Сиганос, Сиганос Пентозалис, Сиртос.

Критските песни сами по себе си образуват отделна школа – основен инструмент е лира. Все нови и нови критски музиканти полагат всички възможни усилия да запазят автентичното и може би за Крит това е по-лесно тьй като е одалечен от континентална Гърция и влиянието на чалгата и на по-модерни ритми по-трудно стигат до там. Още повече, че критяните уважават много техните традиции.